اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 102

تـک شعـله سایز 25*25

چـــدن 14 سانتی 

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 101

تـک شعـله سایز 20*20

چـــدن 12 سانتی

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 104

تـک شعـله  سایز33*33

چـدن 20 سانتی

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 103

تـک شعـله  سایز 30*30

چـدن 16 سانتی

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 106

دو شعـله  سایز40*40

چـدن 25-14 

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 105

تـک شعـله  سایز40*40

چـدن 25 سانتی 

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 108

دو شعـله  سایز 50*50

چـدن 30-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 107

دو شعـله  سایز45*45

چـدن 25-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 110

سه شعـله سایز 60*60

چـدن 40-25-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 109

سه شعـله  سایز 55*55

چـدن 40-25-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 111

سه شعـله  سایز 70*70

چـدن 50-30-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 112

چهار شعـله  سایز 95*95

چـدن 70-50-30-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 113

دو شعله رو میزی  سایز 35*70

چـدن 16-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 114

سه شعله رو میزی کوچک سایز 30*82 

چـدن 14-16-14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 115

سه شعـله رو میزی بزرگ سایز 35*90

چـدن 16*25*14

اجاق گاز صنعتی پروفیلی کد 116

قهوه خانه ای سایز70*35

چـدن 14

telegram

 

در کانال تلگرام ما عضو شوید

instagram

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

02334572722-24

0

آدرس : جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی پایتخـــت، بلـــوار نخــل، بلـــوار توسکا،  کوچـــه لاله 6، پــلاک 11

02334572722-24
08 45 100 0912