فن در باربیکیو

مزایا فن در باربیکیو

باربیکیو فن دار آشپزی کردن، یک کاری می باشد که چند مرحله دارد. این مراحل به قبل از آشپزی، هنگام پخت و پز و بعد از آماده شدن غذاها تقسیم...