شمارهنمایندگیاستانآدرستلفن
1فرزادفرتهرانسه راه امین حضور – خیابان ایران – پاساژ الماس – طبقه زیر همکف – پلاک 1 – نمایندگی باربیکیو و کباب پز021-33123241 021-33441003
2کریمینهرانمولوی – خیابان صاحب جمع – پلاک 88 و 86 – نمایندگی اجاق گاز صنعتی021-55595838 021-55595584
3کنعانیخوزستانشادگان – خیابان امام – جنب بانک سپه مرکزی0916-7465095 061-53726372 061-53729507
4حمیدیخوزستانخیابان خوانساری – بین امام و کاوه – پلاک 4250912-0322642 061-32221444 0916-3075402
5جعفرلوآذربایجان غربی و شرقیارومیه – فلکه زنجیر – خیابان طالقانی – پشت نماینده آقای قاضی پور044-32245799 0914-4838132 0914-3419215